Duurzaam

FSC Hout en meer 

Bij Habraken Hout kennen we onze verantwoordelijkheid. U mag er dus op rekenen dat onze producten uitsluitend afkomstig zijn van duurzaam beheerde bossen. We zijn aangesloten bij VVHN.

Het FSC (Forest Stewardship Council) is een internationale, onafhankelijke organisatie voor duurzaam bosbeheer. De organisatie werd in 1993 opgericht door milieu- en mensenrechtenorganisaties, inheemse bevolkingsgroepen en enkele bedrijven uit de houtsector. Hout dat voorzien is van het FSC-logo is dus gegarandeerd afkomstig van duurzaam beheerde bossen. FSC controleert daarnaast ook het transport, de verwerking en de handel. FSC-gecertificeerde bossen bevinden zich over de hele wereld.

Eisen FSC hout 

De overheid stelt eisen als het gaat om de toepassing van duurzaam geproduceerd hout. Deze eisen sluiten aan bij de criteria van de internationaal opererende FSC.

Naast FSC-hout, is er ook PEFC-hout link naar pagina PEFC-hout en keurhout. link naar pagina keurhout

Flegt

De EU heeft duurzaam inkoopbeleid ontwikkeld en hierover regels vastgelegd in het zogeheten ‘Flegt’-beleid. (Forest Law Enforcement Governance and Trade). Dit beleid staat uitsluitend houtimporten naar de EU toe van aantoonbaar legale herkomst. Daartoe heeft de EU afspraken gemaakt met enkele productenlanden over de levering van aantoonbaar legaal hout op basis van ‘Voluntary Partnership Agreements’. Sinds 3 maart 2013 is er bovendien een Europese wet van kracht die de import van illegaal hout naar EU-lidstaten moet verhinderen.

EUTR 

Om de handel in illegaal gewonnen hout of houtproducten tegen te gaan, werd in 2013 de EUTR opgericht ( European Timber Regulation). Deze Europese houtverordening Nr. 995/2010 link naar http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm verbiedt het op de markt brengen van deze illegale producten op de Europese markt. Als hout voor het eerst op de Europese markt wordt gebracht, treedt een stelsel van zorgvuldigheidseisen (due diligence systeem) in werking. Daarvoor dient documentatie te worden verzameld die de legaliteit van het hout of houtproduct aantoont. Meer informatie over EUTR (link naar http://www.houtdatabase.nl/infobladen/infoblad_europese_houtverordening_illegaal_gekapt_hout_eumarkt.pdf)