Duurzaamheidsklasse

Duurzaamheidsklasse en sterkteklasse hout

De duurzaamheidsklasse van hout vertelt iets over de verwachte levensduur van hout. De sterkteklasse van hout gaat over de maximale belasting. Het voorschrijven van de juiste houtsoort bij een toepassing resulteert in een goed eindresultaat. De toepassing is dus bepalend, voor welke duurzaamheid de houtsoort moet hebben en de eisen ten aanzien van de sterkte. Deze twee componenten bepalen in hoge mate het uiteindelijke resultaat.

De duurzaamheidklasse van hout is ingedeeld in vijf groepen die varieren van zeer duurzaam tot niet duurzaam. In onderstaande tabel staan de duurzaamheidklassen gerangschikt. Het eindcijfer wordt beïnvloed door bijvoorbeeld spinthout, fijnjarigheid etc.

KlasseDuurzaamheidLevensduur
1Zeer duurzaammeer dan 25 jaar
2Duurzaam15 tot 25 jaar
3Voldoende/Marig duurzaam10 tot 15 jaar
4Weinig duurzaam5 tot 10 jaar
5Zeer weinig duurzaamminder dan 5 jaarMeer informatie over sterkteklasse hout