FSC Hout

FSC® Hout en meer

Bij Habraken Hout kennen we onze verantwoordelijkheid. U mag er dus op rekenen dat onze producten uitsluitend afkomstig zijn van duurzaam beheerde bossen. We zijn aangesloten bij VVNH. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, natuurlijk Verantwoord ondernemen is een must. Niet voor niets presenteerde de Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen een gedragscode (sinds november 2002) die het maatschappelijk verantwoord ondernemen moet stimuleren. Habraken Houtimport sluit zich als lid van de VVNH aan bij het beleidsplan en vertrouwt voor haar aanbod alleen maar op 'goed' hout. 

Goed hout

Uitgangspunt is dat we alleen maar hout op de markt brengen dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Hier tellen niet alleen de Nederlandse wetten, maar ook de internationale. Dat geldt voor al het hout dat Habraken Houtimport levert. Daarnaast verhalen we bij voorkeur alleen hout dat aantoonbaar afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.

Eisen FSC® hout

Het FSC® (Forest Stewardship Council) is een internationale, onafhankelijke organisatie voor duurzaam bosbeheer. De organisatie werd in 1993 opgericht door milieu- en mensenrechtenorganisaties, inheemse bevolkingsgroepen en enkele bedrijven uit de houtsector. Hout dat voorzien is van het FSC®-logo is dus gegarandeerd afkomstig van duurzaam beheerde bossen. FSC® controleert daarnaast ook het transport, de verwerking en de handel. FSC®-gecertificeerde bossen bevinden zich over de hele wereld.De overheid stelt eisen als het gaat om de toepassing van duurzaam geproduceerd hout. Deze eisen sluiten aan bij de criteria van de internationaal opererende FSC®.

Naast FSC®-hout, is er ook PEFC-hout en keurhout

Bekijk hier het FSC®-certificaat van Habraken Houtimport.

Flegt 

De EU heeft duurzaam inkoopbeleid ontwikkeld en hierover regels vastgelegd in het zogeheten ‘Flegt’-beleid. (Forest Law Enforcement Governance and Trade). Dit beleid staat uitsluitend houtimporten naar de EU toe van aantoonbaar legale herkomst. Daartoe heeft de EU afspraken gemaakt met enkele productenlanden over de levering van aantoonbaar legaal hout op basis van ‘Voluntary Partnership Agreements’. Sinds 3 maart 2013 is er bovendien een Europese wet van kracht die de import van illegaal hout naar EU-lidstaten moet verhinderen.

EUTR 

Om de handel in illegaal gewonnen hout of houtproducten tegen te gaan, werd in 2013 de EUTR opgericht ( European Timber Regulation). Deze Europese houtverordening Nr. 995/2010 verbiedt het op de markt brengen van deze illegale producten op de Europese markt. Als hout voor het eerst op de Europese markt wordt gebracht, treedt een stelsel van zorgvuldigheidseisen (due diligence systeem) in werking. Daarvoor dient documentatie te worden verzameld die de legaliteit van het hout of houtproduct aantoont. Meer informatie over EUTR 

Meer weten over duurzaam hardhout?